Chính Sách


Các chính sách của chúng tôi.

  • Thanh toán quét mã:

Khách hàng sau khi hoàn tất thông tin mua sản phẩm và chuyển khoản cho bên Tiệm, sẽ nhận được email thông báo đơn hàng, nhân viên sẽ liên hệ xác nhận đơn hàng. Tiến hành đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển

  • Thanh toán tại nhà:

Khách hàng sau khi hoàn tất thông tin mua sản phẩm sẽ nhận được email thông báo đơn hàng, nhân viên sẽ liên hệ xác nhận đơn hàng. Tiến hành đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển, nhận tiền mặt tại nhà khách hàng.